Algemene voorwaarden

Betaalmethodes

Welke betaalmethodes zijn er beschikbaar?

1. via iDeal 2. via vooruitbetaling 3. via Credit Card en met een  4. VVV geschenkbon.

1. iDEAL
iDEAL is de nieuwe standaard voor betalingen via internet in Nederland. Het systeem is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. iDEAL sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen.

 1. Je kiest bij het bestellen op Katinka-artglass.nl voor iDEAL als betaalmethode
 2. Je kiest de bank waarbij u een betaalrekening heeft.
 3. Je bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren

2. Overschrijving 
Deze betaalmethode houdt in dat het totaalbedrag van jouw bestelling op onze rekening moet worden overgeboekt, onder vermelding van het ordernummer en achternaam. Op de orderbevestiging, die je via e-mail ontvangt, vindt je de betaalgegevens. Indien het bedrag na de bestelling op onze rekening is bijgeschreven, zal je bestelling (na ontvangst van de betaling) op het opgegeven afleveradres worden bezorgd. Dus des te sneller je betaling bij ons binnenkomt, des te sneller jouw bestelling wordt aangeboden.

3. Betaling via Credit Card door uw credit card gegevens in te voeren en te betaling te bevestigen.

4. Betaling via VVV geschenkbon.

Retourprocedure:
Het is raadzaam om voor gebruik het glasobject te controleren op eventuele beschadigingen of fouten. Mocht er iets niet juist zijn of constateer je een beschadiging, dan gelieve hierover binnen 2 dagen na ontvangst contact met ons op te nemen.

Mocht je de bestelling willen retourneren, dan kan het

 1. binnen de zichttermijn van 30 dagen na ontvangst wordt teruggestuurd
 2. het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd wordt teruggestuurd.
 3. Is er sprake van een groot glasobject dan zal dit in overleg moeten.
 4. Als na controle blijkt dat de retourzending een terechte garantieclaim betreft, dan worden de gemaakte retourverzendkosten aan u vergoed.Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, behoudt Katinka-artglass.nl het recht de retourzending te weigeren of de schade bij u in rekening te brengen.

Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het belang dat uw adresgegevens en bestelnummer duidelijk vermeld staan.

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn artikel retourneer?
Als je de bestelling al hebt betaald, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort. Het aankoopbedrag wordt normaal gesproken binnen 5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen op je rekening retour gestort. Als je nog niet hebt betaald, dan komt de betalingsverplichting te vervallen.

Privacy policy:

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Katinka-artglass.nl U dient zich ervan bewust te zijn dat niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Katinka-artglass.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u een bestelling doet, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Katinka-artglass.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Katinka-artglass.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

General conditions and order information Katinka Art Glass

Pay

You can pay via:

 1. iDEAL. iDEAL is the standard for internet payments in the Netherlands and has been developed by the joint banks. iDEAL connects to the familiar systems of Internet Banking and is a simple, fast and secure way of ordering online.
  1. When ordering on Katinka-artglass.nl, you choose iDEAL as the payment method
  2. You choose the bank where you have a payment account.
  3. You confirm payment via the Internet Banking security method.
 2. Transfer. This payment method means that the total amount of your order must be transferred to my account, stating the order number and your last name. You will find the payment details on your order confirmation that you receive via e-mail. After receiving payment, your order will be delivered to the specified delivery address.
 3. Credit Card.
 4. VVV gift card.

Return procedure

I advise you to check the glass object before use for any damage or errors. If something is not correct or if you notice a damage, please contact me within 2 days. We then immediately agree on the settlement of the return procedure.
If you want to return your order, the item can only be accepted for return:

 1. Within the trial period of 30 days after receipt.
 2. In as original as possible and (if reasonably possible) undamaged condition.
 3. With a clear indication that it is GLASS that is sent when it concerns a large glass object.
 4. With clear mentioning of your address details and order number, I can ensure quick and proper processing of the returned item and the replacement of the item or the refund of the purchase price. The purchase price will normally be returned to your account within 5 working days, but no later than 30 days.

If after verification it appears that the return shipment concerns a justified warranty claim, the return shipping costs incurred will be reimbursed. Katinka-artglass.nl reserves the right to refuse return shipping or to charge you for products that are damaged or show signs of wear and tear.

Privacy policy

I am aware that you have confidence in me. I see it as my responsibility to protect your privacy. On this page I will let you know what data I collect when you use my website, why I collect this data and how I improve your user experience with this.
This privacy policy applies to the services of Katinka-artglass.nl. You must be aware that I am not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you agree to accept the privacy policy.
Katinka-artglass.nl respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Use of services

When you place an order, I ask you to enter personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on Katinka-artglass.nl’s own secure servers. I will not combine this information with other personal data that I have available.

Communication

When you send e-mail or other messages to me, it is possible that I keep those messages. Sometimes I ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on Katinka-artglass.nl’s own secure servers. I will not combine this information with other personal data that I have available.

Purposes

I do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this privacy policy unless I have obtained your permission in advance.

Choices for personal data

I offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that has been given to me at the moment.

Adjust / unsubscribe communication

If you want to change your data or get yourself out of my files, you can contact me. See the contact details below.

Questions and feedback

I regularly check whether I comply with this privacy policy. If you have questions about this privacy policy, please contact me:

Katinka Bosch
Eikenlaan 32
1213 SJ Hilversum
0031613654165
katinkabosch@icloud.com

Order information

Ordering with Katinka Art Glass is quick and easy. The ordering process consists of clear steps in which you determine how you want it. Your order will only become definitive after confirmation. For that you can adjust everything according to your wishes. You can cancel the order free of charge within 48 hours if it has not been shipped yet.

When do I receive my order?

We handle delivery within 48 hours for envelope mail and 72 hours for parcel post. Katinka Art Glass works with PostNL to ensure that your order is delivered neatly. Once your order has been shipped, you will receive an e-mail at the e-mail address you provided with a link. You can follow your order via this link.

Can I also collect the order myself?

Yes, that is possible, but only in consultation with Katinka Art Glass. You must first place your order via the webshop. Once your order is made, you will receive an e-mail or phone call from us when you can pick up your order.

What happens to my order when I am not at home?

PostNL tries to offer your order several times. If you are not at home, they try it with one of your closest neighbors. If after 4 attempts you have not succeeded in delivering your order. Then they will leave you with a delivery note. You can then pick up the package at the nearest PostNL service point or PostNL post office.

Returns

If you are not satisfied with your purchases, you can of course return this item within two weeks. Please clearly state your name and address. Costs and responsibility for return shipment are for buyer.